(Banner will apear here)

Beautiful Kabbalah Jewelry Judaicawebstore.com
גודל הטקסט:

הפרס הגדול בעולם אחרי נובל – לפרופסור יעקב זיו מהטכניון

פרופסור יעקב זיו

 פרס BBVA הספרדי, בסך 400 אלף יורו, ניתן לפרופסור זיו בתחום טכנולוגית המידע על "המצאותיו פורצות הדרך בתחום דחיסת המידע".

 פרס חזית הידע (Fronties of Knowledge)של קרן BBVA הספרדי, השני בגודלו אחרי פרס נובל (400 אלף יורו), ניתן לפרופסור מחקר אמריטוס יעקב זיו מהפקולטה להנדסת חשמל בטכניון, על "המצאותיו פורצות הדרך בתחום דחיסת המידע ותורת האינפורמציה". פרסי קרן BBVA מביעים הכרה ולעודד מחקר ויצירתיות במדעים הבסיסיים, ביו רפואה, סביבה, טכנולוגיות מידע וכלכלה, וכן הישגים יצירתיים באמנויות ובתחום של שינויי אקלים. הפרסים ניתנים בגין פרויקטים או עבודות מחקר. סך הפרסים - 3.2 מיליון יורו, והם מחולקים מדי שנה בשמונה קטגוריות - 400,000 יורו בכל קטגוריה.

פרופסור יעקב זיו זכה בפרס חזית הידע (Fronties of Knowledge) בתחום טכנולוגיות המידע והתקשורת לשנת 2008. "להמצאותיו פורצות הדרך של יעקב זיו בדחיסת מידע השלכות עמוקות ומתמשכות על עולם התקשורת וטכנולוגיות המידע הן בתיאוריה והן במעש", נאמר בהחלטת שופטי הקרן. "תרומתו של פרופסור זיו, הניכרת בכל היבט של חיי היום יום שלנו, מאפשרת איכסון והעברה יעילים של טקסט, נתונים, תמונות ווידיאו. טכנולוגיות דחיסת אינפורמציה בזכרונות-מחשב, מודמים, הפצת תוכנה וקבצים - כל אלה נשענים כיום על רעיונותיו והמצאותיו של פרופסור זיו. תרומותיו החלוציות לתורת המידע הניעו והינחו דורות של אנשים באקדמיה ובתעשייה. הפרס הוא הבעת הכרה בתפקידו המרכזי ביצירת טכנולוגיות המשפיעות באופן עמוק ונרחב על עידן המידע".

lossless compression , או "דחיסה ללא אובדן מידע", שפותחה בידי הפרופסורים יעקב זיו ואברהם למפל מהטכניון, משמעה שניתן לשחזר את המידע המועבר/נשמר במלואו, כך שאיכותו תהיה זהה למקור. הטכניקה של למפל-זיו היא השיטה הנפוצה ביותר לדחיסה כזו, ונמצאת בפורמטי-דחיסה פופולריים כמו GZIP, GIF ו TIFF.

פרופסור זיו, פרופסור מחקר אמריטוס בפקולטה להנדסת חשמל בטכניון, לשעבר נשיא האקדמיה הישראלית למדעים, חבר באגודות מדעיות אמריקניות ואירופאיות מובילות, ובראשן האקדמיה הלאומית האמריקנית למדעים, האקדמיה הלאומית האמריקנית להנדסה והאגודה האמריקנית לפילוסופיה, וחתן פרס מרקוני על שם ממציא רדיו.

Back To The Top