(Banner will apear here)

Beautiful Kabbalah Jewelry Judaicawebstore.com
גודל הטקסט:

פרויקט משותף: ישראל וירדן יפיקו ביו-דיזל מפסולת

מתקן ראשון להפיכת פסולת חקלאית יוקם בערבה התיכונה בהשקעה של כ-22 מיליון שקל. תפוקתו השנתית מוערכת ב-8 מיליון ליטר ביו-דיזל שייווצרו מתוך 15 אלף טונות של פסולת אורגנית.

פרויקט חדשני לייצור ביו-דיזל מפסולת חקלאית בשיתוף פעולה בין חברות ישראליות וירדניות יוצא לדרך. הפרויקט משיג שתי מטרות: ייצור ביו-דיזל שלא על חשבון שטחי קרקע המשמשים לייצור מזון, ומתן מענה לסילוק ולטיפול בפסולת חקלאית. הפרויקט ייחשף בידי מרכז פרס לשלום בתערוכת "וואטק 2009".

בתערוכה תוצג פעילות מחקרית של השותפים מישראל, חברת MMEIL, ומירדן, שנעשית במטרה לאפשר גידולי ביו-דיזל בעזרת מים מליחים או קרקעות מדבריות. המחקרים בתחום זה מעוררים עניין רב בעולם, כיוון שהם יאפשרו הפיכת אזורים שוממים לשטחי חקלאות הודות לניצול משאבי קרקע ומים שוליים שאינם בשימוש כיום. שיתוף הפעולה הוא בשני רבדים: במחקר ופיתוח חומרי גלם מישראל ומירדן המשמשים להכנת ביו-דיזל דור שני. חומרי הגלם שעליהם מתבצע המחקר הם פסולת אורגנית שקיימת בשטח, וניתן להשתמש בה להפקת הדלק.

החלק השני הוא בהקמת מתקנים להפקת דלק מחומרי הגלם שאותרו. המתקנים צפויים לקום בישראל, בירדן ובמקומות נוספים במזרח התיכון. המתקן הראשון מתוכנן לקום במועצה אזורית ערבה תיכונה ולעבד את הפסולת של הגידולים החקלאיים באזור שאין לה שימוש ויוצרת כיום מטרד מזהם.

עלות הכנת הסביבה למתקן זה מוערכת ב-4 מיליון יורו, ותפוקתו השנתית מוערכת ב-8 מיליון ליטר ביו-דיזל שייווצרו מתוך 15 אלף טונות של פסולת אורגנית יבשה.

החידוש בשיתוף הפעולה הישראלי-ירדני הוא בגודלו של מתקן העיבוד, שהוא יחסית קטן לעומת גודלם של בתי הזיקוק ומסתכםב כ-150 מ"ר בלבד. המתקן הוא מערכת סגורה ללא פליטות לאוויר החיצוני ופועל באופן עצמאי ללא שימוש במקור אנרגיה נוסף חוץ מהפסולת האורגנית. הפעלתו נעשית על ידי עודפי גז המשתחררים מהפסולת.

Back To The Top