(Banner will apear here)

Beautiful Kabbalah Jewelry Judaicawebstore.com
גודל הטקסט:

פיתוח ישראלי - אירוס שפורח ארבעה חודשים

קירור חומר הריבוי של איריסים מאפשר לחוקרים ממינהל המחקר החקלאי להקדים ולהאריך באופן משמעותי את תקופת הפריחה של פרח ייחודי זה, מ- 3 שבועות ל- 4 חודשים. הודות לכך הרווח לחקלאים, המייצאים את הפרח לאירופה כבר בינואר, הוא פי שלושה ויותר.

איריסי ההיכל מהפרחים הגדולים והיפים בארץ ומאופיינים בצבעם הכהה, הייחודי והנדיר בעולם הפרחים. בארץ קיימים שמונה מינים של איריס זה ואוכלוסייתם מצומצמת ומפוזרת ולכן קשה למצוא אותם בטבע. פריחתם הטבעית קצרה מאוד ואורכת כשלושה שבועות בלבד בתקופה זו ממש. איריס ההיכל הוא פרח מוגן האסור בגידול ושיווק, אך הזנים שטופחו ממנו דומים מאוד לאיריס ההיכל וגם הם פורחים באופן טבעי באותו מועד דווקא בתקופה בה המחירים של הפרח בשוק האירופאי נמוכים.

במסגרת ניסויים שבוצעו במרכז וולקני להקדמה והארכה של הפריחה הטבעית של האיריס, נעשה שימוש בטכניקת קירור איבר הריבוי (קנה השורש) של האיריס מהזנים "זיו" ו"מור". תוצאות הניסויים הראו באופן מובהק כי טכניקה זו של קירור בטמפרטורה מוגדרת בזמן קצוב גורמת להקדמת הפריחה באופן משמעותי כבר בסוף דצמבר. כמו כן, טכניקת הקירור מאפשרת את פריחת האיריס למשך מספר חודשים. בארץ ישנם כ- 110 דונם של איריסים לצרכי שווק המניבים כ- 5000 פרחים לדונם בשנה הראשונה וכ- 35,000 פרחים לדונם בשנה השנייה של הגידול.

תוצאות המחקר הן בעלות חשיבות מסחרית רבה. מאמצע דצמבר ועד אמצע פברואר אין בשוק איריסים הולנדיים ולכן הביקושים לפרח זה באירופה גבוהים. המחירים לאיריס מזנים אלו נעים בין 70-50 סנט יורו לגבעול אחד, לעומת המחיר הנמוך במרץ הנע בין 17-13 סנט יורו לגבעול אחד. המחיר הנמוך מושפע מנוכחות המתחרים ההולנדיים בשוק בתקופה זו המשווקים איריס הולנדי שמאוד מבוקש.

Back To The Top