(Banner will apear here)

Beautiful Kabbalah Jewelry Judaicawebstore.com
גודל הטקסט:

הפרעת קשב וריכוז במבוגרים

במשך השנים היתה מקובלת ההערכה כי הפרעת קשב וריכוז בילדים הולכת ונעלמת עם הגיל. כיום ידוע כי ההפרעה לרוב אינה נעלמת עם הגיל אלא מקבלת צורה וביטוי שונה ומורכב יותר. אמנם בחלק מהתסמינים יכול לחול שיפור, בחלקם הקלה, אך בפועל מדובר עדיין בליקויים נוירוקוגנטיביים קבועים, עם מקור תורשתי חזק, אשר מלווים את האדם למשך כל ימי חייו.

פעמים רבות, המבוגר הסובל מהפרעת קשב וריכוז, איננו מודע לכך. הוא מאמין כי קשיי התפקוד שלו נובעים מכך שאין לו את הכישורים או המוטיבציה ו/או שבילדותו לא ניתנה לו ההזדמנות לרכישת מיומנויות מספקות. האמת היא ש"עצלנות" או "חוסר מוטיבציה" הינם למעשה קשיים שמהווים חלק מן ההפרעה ולא הסברים לפגיעה בתפקוד ובמימוש העצמי.

ד"ר אבי יקיר

ד"ר אבי יקיר, פסיכיאטר מומחה למבוגרים, מנהל את תחום קשב וריכוז במרכז הדסה אופטימל, מרפאות חוץ איכות חיים של בית החולים הדסה. עד לאחרונה עבד כמנהל יחידת האשפוז הפסיכיאטרי בבית החולים הדסה עין כרם ושימש כמדריך בבית הספר לרפואה. ד"ר יקיר בוגר בית ספר לרפואה של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תחום העניין הקליני והמחקרי של ד"ר יקיר הוא הביטוי והבסיס הנוירוקוגניטיבי של מגוון ההפרעות הפסיכיאטריות. נושא קליני מרכזי הינו הפרעות קשב וריכוז במבוגרים. עבודתו המחקרית מתמקדת בהבנת המרכיבים הנוירוקוגניטביים, כגון קשב ושפה של מחלות נפש ושילובם באפיון המחלה, הן מבחינה אבחנתית והן כחלק מחיפוש הבסיס הגנטי בסכיזופרניה.

קרוב ל- 8% מאוכלוסיית הילדים סובלים מהפרעת קשב וריכוז ומנסים במשך שנים רבות להתמודד עם דרישות לימודיות, התנהגותיות וחברתיות, אולם מתקשים בשל פגיעה בתפקודים בסיסיים תקינים של קשב, ויסות רגשי והתנהגותי, ותפקודים ניהוליים כגון תכנון וקביעת סדרי עדיפויות. ההפרעה בתפקודים אלו גוררת פגיעה במישורי חיים שונים, לא רק לימודיים. בנוסף, הסביבה מפרשת את הקשיים כבעיות רגשיות, סביבתיות או אישיותיות ובכך הילדים והוריהם " הולכים לאיבוד" בין מטפלים, טיפולים וכשלונות חוזרים.

בהפכם למבוגרים 80% מאותם ילדים ימשיכו להתמודד עם ההפרעה ובנוסף עם הנזקים שהלכו והצטברו עם השנים. מדובר בנזקים רגשיים (כגון אשמה, בושה או פיחות ערך עצמי), נזקים תפקודיים שנובעים ממנגוני ההפיצוי של ההפרעה (כגון יעילות נמוכה בעבודה או הימנעות מאתגרים שונים) וכן נזקים הנלווים להפרעה כגון שחיקה, דכאון, חרדה, התמכרויות שונות ופגיעה במסגרת המשפחתית והמקצועית.

רבים מהמתמודדים עם ההפרעה מצליחים להגיע להשגים מקצועיים מרשימים בעזרת אסטרטגיות פיצוי או עקיפה אך המשימה הזאת נעשית עם השנים קשה יותר, עם העלייה בדרישות המקצועיות והצורך לפצל את התפקוד והמאמץ המקצועי והאישי במישורי חיים שונים ומורכבים יותר.

הדרישות בחברה המודרנית ליעילות והתמקצעות, להצלחה בתחומי חיים שונים מעמידים את המבוגרים המתמודדים עם ההפרעה בפני אתגרים קשים ומורכבים יותר מבעבר. עובדה זו, יחד עם המודעות הגדילה והאבחון הרחב יותר נותנים תחושה של "אינפלציה" בשכיחות ההפרעה אך אין הדבר כך, ההפרעה עדיין אינה מאובחנת דיה במבוגרים ורבים ממשיכים לסבול והיטלטל בין גורמים מקצועיים שונים או תפיסות טיפוליות שונות ללא מענה לקושי ועם תסכול מתמשך של חוסר יכולת וכישלון.

בישראל קיימת מבוכה, בלבול ובורות בכל הנוגע לאבחון, טיפול והגדרת הזכויות של מבוגרים עם הפרעת קשב וריכוז. משרד החינוך התחיל להתמקד באוכלוסיית הילדים ונוער הסובלים מהפרעת קשב וליקויי למידה אולם למעשה אין עדיין מענה לאוכלוסיית המבוגרים.

מבוגרים נאלצים להתמודד עם בעיות של הכשרה מקצועית, השלמת השכלה ותעסוקה ללא התמיכה של מסגרת חינוכית, ללא מודעות מספקת של הציבור והממסד, ללא זכויות מעוגנות בחוק וללא תמיכה של גורמי הבריאות והביטוח השונים.

למרות זאת, חשוב לזכור עי מבוגר המתמודד עם ההפרעה יכול בעזרת אבחון נוירו פסיכיאטרי ומיפוי הקשיים והכוחות, בעזרת טיפול, הכוונה ועידוד, לבצע מהפך בחייו המביא להטבה בחיים האישיים, המשפחתיים והמקצועיים.

הטיפול האפקטיבי ביותר למבוגר המתמודד עם הפרעת קשב וריכוז כולל: הבנת ההפרעה וביטוייה בחיי היום-יום, טיפול תרופתי ופיתוח מיומנויות תפקודיות חדשות בעזרת אימון (coaching) וטיפול בתחומים הרגשיים המקצועיים והמשפחתיים שמעורבים בהפרעה.

ד"ר אבי יקיר / מגזין בריא לדעת

Back To The Top